Filozofia Wyprawy

Alpinizm:

Nasza wspinaczka będą ściśle stylu alpejskiego bez użycia tragarzy na wzsokości. Jeśli będzie istniała potrzeba założenia stałych lin, ze względu na trudności techniczne, bedą one zdjęte przy zejściu aby uniknąć ich urzycia przez inne zespoły wspinaczkowe.

Aspekty bezpieczeństwa:

ze względu na odizolowany charakter rejonu, bierzemy pod uwagę wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i sprzęt ratunkowy, które są niezbędne w tego typu ekspedycjach. Ekipa będzie zaopatrzona w urządzenia komunikacyjne takie jak telefon satelitarny lub PLB (osobisty sygnalizator lokalizacji) i GPS. Zaopatrzenie medyczne – nasz profesjonalny lekarz wyprawy, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, troszczy się o prawo korzystania ze wszystkich naszych środków medycznych które zabieramy ze sobą. Obejmuje to wszystkie niezbędne leki na ciężkie objawy AMS (choroba wysokościowa), a także lekarstwa na inne możliwe powikłania i choroby.

Szacunek dla środowiska:

„Weź tylko zdjęcia i pozostaw tylko ślady”
Aby uchronić delikatny ekosystem górski żadne z plastikowych opakowań nie będą spalone w górach tylko zabrane spowrotem z nami. Bedziemy używać tylko środki myjące, które ulegają biodegradacji. Zapewniamy własne paliwa do gotowania, aby uniknąć użycia lokalnych krzewów lub łajna jaków, które są normalnie używane przez miejscową ludność w sezonie letnim podczas podróży do wyższych obszarów wypasu. Dodatkowo przyczyniamy się do CO2OL Tropical projekt zalesiania aby zmniejszyć emitację CO2 wywolaną przez nasze loty międzynarodowe, jazdę jeepem i wykorzystanie gazu w trakcie podróży (ok. 23t CO2) certyfikat CarbonFix, CCB i standard FSC.


Kultura i społeczność:
Naszym celem jest zaangażowanie lokalnej społeczniści, przewodnika i tragarzy,gdyż wzmocni to ideę turystyki jako dodatkowego dochodu dla mieszkańców. Udział lokalnych mieszkańców wzmocni ich kontakt z obcokrajowcami i pozwoli na poznanie i zrozumienie obu kultur. Jednocześnie lokalni członkowie naszego zespołu pomogą nam nawiązać kontakt z mieszkańcami osad napotkanych na naszej drodze. Dzięki naszej wcześniejszej wyprawie do Korytarza Wakchańskiego, a także do podobnego kulturowo rejonu Shimshal w Pakistanie, jesteśmy zapoznani z lokalną kulturą Wakchi i ich wiekową tradycji starych wiar Ismaili i religii islamskiej.